Nyitólap Szervezet Ügyfél- szolgálat Gy.I.K. Pénztári információk Dokumentumtár Díjak, költségek Panasz- kezelés Tájékoztatók Bejelentkezés tárhelyre
Gyakran ismételt kérdések
Önkéntes nyugdíjpénztár általában
Általában hogyan működik a nyugdíjrendszer?

Magyarország az időskori megélhetés biztosítását (nyugdíjba vonulást) a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és az öngondoskodás alapján létrehozott intézmények (pl. önkéntes nyugdíjpénztár) működésével segíti elő. Az állami nyugdíjrendszerben az aktív dolgozók (adó jellegű) járulékaiból finanszírozzák a nyugdíjas korú lakosság nyugdíját. Ezen felül a polgárok önkéntes alapon – jogilag szabályozott intézményi keretek között - előre gondoskodhatnak arról a többletről, amivel nyugdíjba vonuláskor képesek megőrizni vagy megközelíteni az aktív éveikben megszokott életszínvonalat.

Általában mi az az önkéntes nyugdíjpénztár?

Az önkéntes nyugdíjpénztár az időskori öngondoskodást elősegítő intézmény. Az önkéntes nyugdíjpénztárba bárki tagként beléphet 16 éves kor felett. A tag az egyéni számlájára saját adózott jövedelméből tagdíjat fizet, így hosszú időn keresztül biztonságos keretek között takarékoskodhat nyugdíjas korára. A pénztárba befizetett összeg mértékét – az alap tagdíj felett - a tag önmaga határozhatja meg. Ezt a nyugdíj-takarékossági formát az állam jelentős adó-visszatérítéssel támogatja. Az önkéntes pénztár a tagok által befizetett tagdíjakat és munkáltatói hozzájárulásokat (munkáltató által átvállalt tagdíjakat) gyűjti, azokat befekteti, majd a befizetéseknek az alapszabályban meghatározott részét, és az elért hozamokat a tagok egyéni számláján jóváírja, és rögzített feltételek mellett arról kifizetéseket teljesít. Az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer tőkefedezeti elven működik.

Általában mi garantálja a pénzemet egy nyugdíjpénztárban?

A vonatkozó jogszabályokon túl az önkéntes nyugdíjpénztárak tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (MNB, www.mnb.hu) felügyeli. A korábbi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) beolvadt az MNB-be, így az MNB látja el a pénz-, tőke- és biztosítási piac felügyeletét és a vonatkozó fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funkciókat is.

Általában miért érdemes önkéntes nyugdíjpénztári számlát nyitni?

A társadalombiztosítási nyugdíj önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy a nyugdíjas évekre megőrizzük azt az életszínvonalat, amelyet aktív dolgozóként elértünk és megszoktunk. Ehhez megoldást jelenthet az öngondoskodás, annak mielőbbi megkezdése, azaz önkéntes nyugdíjpénztári számla nyitása. Az önkéntes nyugdíjpénztári számla mindazok számára az időskori öngondoskodás kiváló eszköze, akik kisebb összegű, rendszeres megtakarítással hosszú távon (20-30 év alatt) nagyobb összeget szeretnének összegyűjteni.

Általában hogyan juthat hozzá az önkéntes pénztárban összegyűjtött pénzéhez?

Nevéből is következően (nyugdíjpénztár) alapvető cél a kiegészítő nyugdíjszolgáltatás. A pénztártag a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után igényelheti az egyösszegű szolgáltatást, részszolgáltatást vagy járadékszolgáltatást (havi, negyedéves, éves) vagy ezek kombinációját. Ez a szolgáltatás a tőkerészre és a hozamra is adómentes. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt a pénztártag az egyéni számláján lévő összeget legkorábban a 10 éves kötelező várakozási (lényegében takarékossági ill. felhalmozási) idő után veheti fel. Ekkor a pénztártag kérheti (a tagsági jogviszony folytatása mellett, vagy a tagság megszüntetésével) a hozam, illetve a tőke egy részének vagy egészének felvételét. A tőkerész felvétele ekkor – mivel nem nyugdíjcélú a kifizetés - adó és járulékfizetésre kötelezett (2023. évben 15% SZJA és 13% SZOCHO) terheli. A hozam ebben az esetben is adómentes.

Általában mikor kezdődik az önkéntes pénztári tagsági jogviszony?

A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat pénztár általi záradékolásával jön létre.

Általában mikor szűnik meg, illetve szüntethető meg a tagsági viszony?

A nyugdíjszolgáltatás teljes körű kifizetésével, a minimum 10 éves tagsági viszonyt követő kilépéssel, a pénztártag átlépésével más pénztárba, a pénztártag halálával, a pénztár jogutód nélküli megszűnésével.

Általában mekkora adókedvezmény vehető igénybe egy önkéntes nyugdíjpénztáron keresztül?

A pénztártagot a számlájára befizetett egyéni illetve munkáltatói hozzájárulás befizetései után adókedvezmény illeti meg. 2023. évben az adókedvezmény 20%, de legfeljebb évi 150 ezer forint, mely a tárgyévi személyi jövedelemadóból kerül levonásra, és a NAV a tag nyugdíjpénztári egyéni számlájára utalja át.

Általában a munkáltató adhat-e támogatást?

Igen. A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, köz-szolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) áll. A munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles az alkalmazott által választott pénztártól függetlenül egységesen megállapítani.

Általában miből tevődik össze az egyéni számlán kimutatott megtakarítás?

Az egyéni számlán lévő megtakarítás (a pénztártag egyenlege) két részből áll. A tőkéből, amely tartalmazza a befizetéseket (pl. tagdíj, eseti befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adójóváírás, adomány stb.), és a hozamból, amely a pénztártag által választott portfólióban elért hozam függvényében kerül kimutatásra.

Általában mi az a nyugdíjpénztári hozam?

A hozam a tag által a pénztárnál nyilvántartott egyéni számlájára jóváírt befizetések során a befektetési tevékenységből képződő (általában pozitív) eredmény.

Általában mi az a nyugdíjpénztári portfólió? Miért és hogyan kell választani?

A portfólió egy befektetési csomagot jelent, mely mögött egy befektetési stratégia van. Az egyes portfóliókban különböző kockázatú befektetési eszközök vannak, eltérő arányban. Minden pénztártagnak magának kell eldöntenie, hogy mekkora a kockázatviselési hajlandósága, így melyik portfóliót választja. A portfólió választást írásban kell bejelenteni a pénztár által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Portfóliót havonta választhatnak (változtathatnak) a pénztártagok.

Általában igényelhet-e rokkantnyugdíjas nyugdíjszolgáltatást egy önkéntes nyugdíjpénztárban ?

A törvényi változások következtében azon pénztártagok nyugdíjra való jogosultságának elbírálásakor, akik részére 2012. január 01-jét megelőző kezdőnappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül a 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni. A 2012. január 01-től megállapított rehabilitációs járadékban részesülő csak a 10 év kötelező várakozási idő leteltét követően igényelhet kifizetést, de úgy adó és járulékfizetési kötelezettség (2021. évben 15% SZJA és 15,5% SZOCHO) terheli. Nyugdíjszolgáltatást a nyugdíjkorhatár elérését követően vehet igénybe. 2015. július 01-től a rokkantsági ellátásban részesülő tagok is adómentesen juthatnak a pénzükhöz.

Általában ki és hogyan örökölheti a pénztártag után a megtakarításait?

A pénztártag halála esetére egy vagy több természetes személy kedvezményezettet jelölhet. Ebben az esetben a tőke és hozama együttesen - hagyatéki eljárás nélkül - illeti meg a kedvezményezett(ek)et. Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt meg, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában. Ha a tagnak természetes személy örököse nincs, akkor az egyéni számlán lévő összeg a pénztárra száll át.

Általában mi történik, ha a tag nem tudja fizetni a minimális tagdíjat?

Az önkéntes nyugdíjpénztárak kötelező tagdíja a pénztár alapszabályzatában van rögzítve, de persze lehet és érdemes befizetni a tagdíjon felül is a számlára. A vonatkozó törvény kimondja, hogy nem lehet a díjfizetést szüneteltetni. A szabályozás tehát látszólag szigorú, de valójában nem jár komoly következményekkel a díjfizetés elmaradása. A pénztár ilyenkor mindössze levonja a tag megtakarítására eső hozamból az őt megillető működési költségeket, de azt is legfeljebb az éves hozam mértékéig teheti.

Általában mi történik, ha a tag nem tudja visszafizetni a tagi kölcsönt, és ekkor a tagi kölcsön érvényesíthető-e a számlával szemben?

Amennyiben a tag a lejárat után küldött értesítő levél postázásától számított 8 naptári napon belül a tagi kölcsön tartozását (tőke + kamatok) nem fizeti vissza, úgy a hátralék teljes összegét (tőke + kamat + késedelmi kamat) a lejáratot követő 180. napon a tag nyugdíjpénztári egyéni számlájával szemben érvényesíteni kell. Érvényesítéskor a tőkeösszeg és a járó kamatok levonásra kerülnek a tag egyéni számlájáról. Az érvényesített összeg alapján adó és járulékfizetési kötelezettség (2023. évben 15% SZJA és 13% SZOCHO) keletkezik, melyet a pénztártagnak kell a NAV-nak történő adóbefizetéssel teljesítenie. Tagi kölcsön érvényesítést követően a pénztártag tagi kölcsön felvételére a továbbiakban már nem jogosult.

Általában hány önkéntes nyugdíjpénztárban lehet tag egyszerre?

A magánszemély egy időben több pénztárnak is tagja lehet, de a tagsági jogviszonya, és a számlái egymástól függetlenek. A pénztártagnak lehetősége van bármikor a pénztári számláinak egyesítésére.

Nem kapott választ kérdésére?

Írjon nekünk! levelet vagy hívjon bennünket telefonon.

A Honvéd Nyugdíjpénztár kapcsán
A fogyatékkal élő vagy más módon hátrányban levő személy kaphat-e segítséget az ügyintézésben a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Igen, a fogyatékkal élő (vak vagy gyengén látó, mozgássérült stb.), a várandós vagy egyéb indokolt esetben bárki, illetve kísérője/segítője kérhet egyedi illetve eseti ügyintézést. Ennek célja, hogy csökkentse vagy megszüntesse azt a hátrányt, amely a fogyaték, a képesség vagy az állapot miatt nehézkessé, illetve lehetetlenné tenné szolgáltatásaink szokásos módon történő - fizikai és/vagy tartalmi - elérését, megértését vagy igénybe vételét. A részletek megismeréséhez és az egyedi eljáráshoz vegye fel a kapcsolatot írásban vagy szóban pénztárunk ügyfélszolgálatával.

Ki lehet a Honvéd Nyugdíjpénztár tagja?

A Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár megalakulásától zárt, munkahelyi pénztárként működött, és elsősorban a fegyveres-rendvédelmi dolgozók, valamint közeli hozzátartozóik részére nyújtott szolgáltatást. Éppen ezért a Honvéd Nyugdíjpénztárt sokan az „egyenruhások pénztárának” is nevezték. Ma már a közszolgálati nyitás keretében a köztisztviselők, közalkalmazottak, kormánytisztviselők valamint az állami tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói, illetve családtagjai is taggá válhatnak. Így ma már a Honvéd Nyugdíjpénztárt sokan az „állam embereinek pénztára” névvel illetik.

Van-e tagsági kártya a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A pénztár az internetes oldalán a "TÁRHELY" fül alatt biztosítja a tagi kártya megjelenítését (virtuális kártya). A tag a hat jegyű tagsági azonosító és a jelszó ismeretében jogosult a virtuális kártyájának lekérdezésére illetve nyomtatására.

Mennyi az éves tagdíj a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Az éves alaptagdíj a mindenkori minimálbér 60 %-a (Alapszabály 6.1. pont). A 2024. évi alaptagdíj összege 266.800 Ft x 60 %  = 160.080 Ft (13.340 Ft/hó).A vállalt tagdíjon felül eseti és/vagy rendszeres többlet befizetést is teljesíthetnek a pénztártagok, mely után adókedvezmény vehető igénybe. Az egyéni tagdíj befizetés mellett a munkáltató is fizethet be a tagok egyéni számlájára, adhat munkáltatói támogatást. A munkáltató által nyújtott támogatás, befizetés után a pénztártagok szintén adókedvezményt vehetnek igénybe.

Munkáltatóként támogatja-e a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség az állományába tartozó önkéntes nyugdíjpénztári tagokat?

Igen. Ha érintett, akkor a támogatás formájáról és mértékéről érdeklődjön munkáltatójánál.

Van-e tagi kölcsön a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Igen. Legalább 3 éves tagsági jogviszonyt követően írásban a pénztári nyomtatványon igényelhető. Minden beérkezett kölcsönigényt a pénztár rövid időn belül elbírál és - a tag által megjelölt belföldi fizetési számlára történő utalással - folyósít. A tag részére folyósított kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján a tagi kölcsön számfejtése időpontjában nyilvántartott összeg 30%-át. A tagi kölcsön lejárati ideje a kölcsön folyósításától számított 365 nap. A kölcsönt igénybe vevő tag köteles a lejárat napjáig (amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző utolsó munkanapig) a kölcsön tőke tartozását egy összegben megfizetni. A kamat mértéke és a részletes információk a honlapon a tagi kölcsön menüpontban olvasható.

Milyen formában nyújtható be a kifizetési igény a Honvéd Nyugdíjpénztárhoz?

Személyesen ügyfélfogadási időben a pénztár ügyfélszolgálatán (1135 Budapest, Aba utca 4.), postai úton (1397 Budapest, Pf. 528. levelezési címen).
A kifizetési igény benyújtása előtt, kérjük vegye fel a kapcsolatot a pénztár ügyfélszolgálatával (telefon: 06-1-329-6651, 06-1-329-7010, e-mail: hnyp@hnyp.hu ) a felsorolt lehetőségek valamelyikén.

 

Mekkora banki és postai költségek vannak a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A tagok egyéni számlájáról történő kifizetések, és a tagi kölcsön folyósítása során a kifizetéssel kapcsolatos banki és postai költséget a pénztár minden esetben a tagokra áthárítja (Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat 10.2 pontja). A részletekről itt tájékozódhat.

Mekkora a tagi kölcsön kamata a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A tagi kölcsön kamatának mértéke és elszámolási elve, minden tag esetében egységes. A tagi kölcsön kamatát úgy kell megállapítani, hogy legalább az Szja. törvényben meghatározott, kamatkedvezményből származó jövedelmet nem eredményező kamat mértékével egyenlő legyen. Ennek megfelelően a pénztár által alkalmazott kamat mértéke a Küldöttközgyűlés által az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg megállapított, a pénztár válaszható portfólióira számított nettó hozamráták vagyonnal súlyozott átlagával, de legalább a jegybanki alapkamat + 5 %-os mértékével egyenlő.
A tagi kölcsön aktuális kamata a Pénztári információk/A tagi kölcsön legördülő menüből megnyíló “A tagi kölcsön” dokumentum középtáján található meg.

A tagi kölcsönt miért egy összegben kell visszafizetni a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A tagi kölcsön több részletben történő (pl. havi) visszafizetése jelentősen megnövelné az adminisztrációs munka-terhet, és így a kölcsön folyósításához kapcsolódó költséget. Ez a pénztárt „bankszerű” működésre késztetné, ami a tagoknak jóval drágábbá tenné a hitelfelvételt.

Van-e tagi lekötés a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Igen. A várakozási idő után (10 év) a pénztártag vehet fel kölcsönt egy hitelintézetnél úgy, hogy fedezetként a hitelintézet elfogadja a tag önkéntes pénztári számláján levő megtakarítása legfeljebb 50%-át a kölcsön fedezeteként.

Átnézve a Honvéd Nyugdíjpénztár honlapját azt látom, hogy a "TÁRHELY" fül mögé csak azonosítóval lehet bejutni. Miért? Mi van ott? Kinek és hogyan lehet oda belépni?

A pénztár honlapján fő szabályként - az átláthatóság jegyében - minden fontos információ megtalálható, ez minden tag és minden látogató illetve érdeklődő valamint fogyasztóvédő számára megismerhető. Van azonban a tagra vonatkozó információknak egy olyan köre, ami csak az érintettre tartozik. Ezek tanulmányozása csak bejelentkezés után lehetséges, értelemszerűen csak az érdekelt tag láthatja. Ennek megfelelően a "TÁRHELY" fül mögött a következő – a bejelentkezett tagra vonatkozó - információk jelennek meg illetve nyomtathatók: a tagi azonosító szám, a pénztártagság kezdete, az utolsó befizetés ideje, a megtakarítás ELSZE darabszáma, az aktuális portfólió neve, a portfólió választásának módja és ideje, a portfólió árfolyama, a megtakarítás aktuális egyenlege és hozama, az igényelhető tagi kölcsön maximuma, a tag virtuális tagsági kártyája, a pénztár ügyfélszolgálati kártyája, minden tárhelyre helyezett dokumentum, a kedvezményes mobil tarifa részletei. Erre a nyilvánosság elől elzárt területre – a tagok számára - a belépés a hat jegyű tagsági azonosító szám és a jelszó ismeretével történik.

Mekkora összeggel járul hozzá a tag a Honvéd Nyugdíjpénztár működéséhez?

A tagi befizetésekből a pénztár működésére, fenntartására levont rész sávosan meghatározott. A részletes tájékoztatást itt találja.

Miért nem javasol a Honvéd Nyugdíjpénztár Önnek portfóliót, miért Önnek kell azt választani?

Az egyéni döntésen alapuló portfólió választás biztosítja, hogy a tag saját belátása szerint válassza meg a számára legelfogadhatóbb befektetési stratégiát (hozamelvárás és kockázat összevetése), a pénztár nem vállalhatja át ennek a felelősségét.

Amennyiben más önkéntes nyugdíjpénztárnál tag, van-e lehetősége a Honvéd Nyugdíjpénztárba átlépni? Mi a teendő?

Igen. Mindenkit megillet a szabad pénztárválasztás joga. Amennyiben Ön más önkéntes pénztár tagja és szeretne a Honvéd Nyugdíjpénztárba átlépni, úgy nincs más teendője, mint a pénztárunk belépési nyilatkozatát kitöltenie és pénztárunk részére eljuttatnia. A nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy más pénztárból átlépő, és az átlépési nyilatkozat részben megadni az átadó pénztár adatait. Átlépés esetén a tagsági viszony kezdete az előző pénztári belépés ideje lesz. Pénztárunk az addigi számláját (a befizetett tőkerészt és hozamot) az előző pénztártól az Ön belépési nyilatkozatára hivatkozva a pénztárunknál nyitott új számlájára átkéri és átvezeti.

Hogyan tudhatja meg az egyéni számlája egyenlegét a Honvéd Nyugdíjpénztárban?

A pénztár az internetes oldalán a "TÁRHELY" fül alatt heti két alkalommal frissíti a pénztártagok egyéni számlájának egyenlegét. A tag a hat jegyű tagsági azonosító számmal és a jelszóval jogosult az aktuális számlaegyenlegének lekérdezésére, illetve kinyomtatására.

Mikor íródik jóvá a számlámon a befizetésem a Honvéd Nyugdíjpénztárban?

A pénztártag befizetése függő számlára kerül, és a beérkezést követő 5. munkanapon kerül a törvényi előírásnak megfelelően feldolgozásra, majd az 5 nap függő portfólió hozamával együtt kerül a pénztártag egyéni számláján jóváírásra. Az adott portfólió árfolyama szintén az 5. munkanapon válik hivatalossá, így a befizetéstől számított 10-12 munkanap telik el, amikortól a pénztártag a "TÁRHELY" fül alatt a befizetésének jóváírását látja.

Visszaigazolja a Honvéd Nyugdíjpénztár a tag részére érkező befizetéseket?

Igen, a honlapon - azonosítás után - a "TÁRHELY" fül mögé lépve lehetőség nyílik a vonatkozó kimutatás megtekintésére. Ez választható idő intervallumra szűkítve megmutatja a tag egyéni számláján történt jóváírásokat és terheléseket. Ez a – naponta frissülő - lista kizárólag a be- és kifizetések feldolgozást követő visszaigazolására szolgál. Pénztárunk részletes szakmai jogszabályokon alapuló, pontosan meghatározott eljárásrend szerint dolgozza fel a befizetéseket. Eszerint mire egy befizetés – feldolgozva - véglegesen a tag számlájára kerül, akár 10-12 nap is eltelhet. (A befizetése addig is hozamot termel, amit kiszámolunk és utólag jóváírunk.)
Ez a kimutatás tehát semmilyen módon sem alkalmas arra, hogy tételeit vagy összegét az egyéni számlája – egyébként hozamokkal napról napra növelt - egyenlegével bármilyen módon összevesse.  

Nem kaptam meg vagy nem találom a levelet, amiben postán részemre kiküldték az adóigazolásomat és a számlaértesítőmet, hogyan juthatok hozzá?

A honlapon a "TÁRHELY" fül alatt – a hat jegyű tagsági azonosító számmal és a jelszóval történő tagi azonosítás után – a tag letöltheti és kinyomtathatja a saját adóigazolását és számlaértesítőjét. Ez mindenben megegyezik azzal, amit a pénztár év elején postán kiküldött.
Kérjük ellenőrizze, hogy a mostani lakcíme szerepel-e a pénztár nyilvántartásában!

Biztosít-e kedvezményes mobil telefon előfizetési csomagot a Honvéd Nyugdíjpénztár a tagjai részére?

Igen, két szolgáltatóval is előnyös szerződése van a honvédelmi tárcának és ezt a kedvezményt pénztárunk tagjai is igénybe vehetik. A kedvezmény igényléséhez szükséges részletek és az eljárási rend ügyfélszolgálati munkatársunktól tudható meg, aki egyeztetés után postán küld a jogosult igénylőnek egy pénztári tagságot és kedvezményes tarifára jogosultságot igazoló iratot, amivel szerződéskötésre a szolgáltató felkereshető.

A teljes előfizetési szerződést üzleti okokból – a szolgáltatók kimondott tiltása okán – nem lehet itt a honlapon megjeleníteni, hiszen így bárki láthatná, ami gyakorlatilag a nyilvánosságra hozatalt jelentené. A teljes előfizetési szerződés tanulmányozására – aláírás előtt - a szolgáltatónál van lehetőség.

Ha kilépek a Honvéd Nyugdíjpénztárból, akkor megszűnik a jogosultságom a kedvezményes mobiltelefon tarifa igénybevételére?

Igen, a pénztár - szerződésben vállalt kötelezettsége alapján - jelzi a szolgáltató felé a jogosultság megszűnését.

Megfelel-e a Honvéd Nyugdíjpénztár az adatvédelmi követelményeknek?

Igen, a kötelező érvényű, az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében biztosított pénztártagjaink adatainak, közte személyes adatainak teljes körű védelme és – a szükséges ideig - csak a jogszabályban meghatározott adatait kezeljük.

Nem kapott választ kérdésére?

Írjon nekünk! levelet vagy hívjon bennünket telefonon.

Online ügyintézés kapcsán
Kérheti-e a Honvéd Nyugdíjpénztár tagja, hogy papír levél helyett elektronikus úton (e-mail) küldjük el részére a dokumentumokat, értesítéseket?

Igen, a vonatkozó jogszabály ezt lehetővé teszi. A Pénztár az Alapszabályban leírtak szerint jár el, a kötelezően papír alapú dokumentumok kivételével minden tag részére elektronikus dokumentumot helyez el a tárhelyen. Amennyiben a tag e-mail címet adott meg a pénztár részére úgy a pénztár az elektronikus dokumentum tárhelyen történő elhelyezésről üzenetet küld a megadott e-mail címre. A tag írásban (elektronikus elérhetőségének megadásával) kérheti az elektronikus levelezésre történő átállást.

Biztosít-e elektronikus tárhelyet a Honvéd Nyugdíjpénztár?

Igen. Az elektronikus tárhely egy elektronikus úton elérhető dokumentum tároló rendszer. Itt a pénztártag részére a pénztári tagságával kapcsolatos dokumentumokat (PDF fájlokat) teszünk elérhetővé. Ilyen dokumentum pl. évente az adóigazolás és a számlaértesítő. Ez a dokumentum tároló rendszer bárhonnan, bármikor, különféle eszközökkel (okos telefon, tablet, asztali számítógép, laptop stb.) is elérhető, illetve megszűnik annak a kockázata, hogy az általunk elektronikusan küldött dokumentum (e-mail) nem jut el a címzetthez. A pénztártag a dokumentumokat egy azonosítási eljárás után láthatja. A sikeres azonosítás feltétele az egyedi felhasználói azonosító valamint a jelszó ismerete és begépelése. Erre a címre küldünk értesítést, ha a tárhelyre anyagot tettünk. A sikeres azonosítás után a pénztártag a részére elhelyezett állományokat korlátozás nélkül elérheti (letöltés, olvasás, továbbküldés, nyomtatás), de nem módosíthatja és nem törölheti.

Lehet a Honvéd Nyugdíjpénztárnál online (elektronikus alapú levelezéssel) ügyet intézni?

Igen, bizonyos feltételekkel.

Fogad a Honvéd Nyugdíjpénztár elektronikus iratot?

Igen, pénztárunk elektronikusan is fogad iratokat. Ekkor a digitalizált (pl. szkennelt vagy fényképezett) okmányt/dokumentumot a jogszabályban meghatározott elektronikus aláírással / tanúsítvánnyal (pl. AVDH-s digitális aláírás) kell ellátnia. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, a megküldendő okmányait/dokumentumait az e-irat@hnyp.hu e-mail címünkre küldje meg.

Mi az az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírás egy új lehetőség, amellyel a hagyományos papíron tett aláírást tudjuk helyettesíteni az informatika világában. Az elektronikus aláírás - papír és toll nélkül - hitelesíti a dokumentum tartalmát és az aláíró személyét. Ez nagyon hasznos, mert könnyen létrehozható és ellenőrizhető, nem hamisítható és nem tagadható le, valamint ezáltal biztosított az elektronikus keltezés is. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentum az eredetiben aláírttal egyenértékűnek számít. Az elektronikus aláírással szembeni követelményeket jogszabály határozza meg.

Melyik elektronikus file formátum a legjobb az elektronikus aláíráshoz?

A .pdf formátum, mert kezdetektől erre a célra (is) fejlesztették. A legjobb és legegyszerűbb a tagnak és a Pénztárnak is, kérjük lehetőség szerint ezt használja. Honlapunkon keresztül itt biztosítunk egy ingyenes online lehetőséget (https://www.adobe.com/hu/acrobat/online/jpg-to-pdf.html), ahol a kép állományokat (.jpg .png .bmp .tif) feltöltés után .pdf állománnyá konvertálhatja és letöltheti. Egy .pdf dokumentum esetén lényegesen egyszerűbb a hitelesítési eljárás, mert ha kép formátumú dokumentumot használna, akkor a hitelesítési eljáráskor azt egy ingyenes un. e-szignóval nyitható mappába csomagolja a rendszer, és bonyolultabb a kezelése. Pénztárunk a .pdf-es megoldást javasolja.

Mire használható az AVDH hitelesítés (aláírás) a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Az AVDH ingyenesen használható és az így hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, tehát aláírás és „tanúzás” nélkül is érvényes. A Honvéd Nyugdíjpénztárnál az érvényes AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentum minden ügyintézéshez használható, kivéve a Pénzmosás elleni törvény által előírt személyes találkozást is megkövetelő ügyfél azonosítás (átvilágítás) folyamatát.

Mi az az AVDH hitelesítés (aláírás)?

Az AVDH ingyenesen használható és az így hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. Az AVDH, azaz Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés szolgáltatás ingyenes elektronikus dokumentum hitelesítési (aláírási) lehetőség, amelyet pénztártagjaink is igénybe vehetnek. A tagok megfelelő szintű azonosítás és hitelesítés után távolról - akár mobil eszközeikről - is igényelhetnek (végezhetnek) elektronikus dokumentum hitelesítést (aláírást) az Ügyfélkapun keresztül. Az AVDH a felhasználó azonosítása és hitelesítése után létrehozza az elektronikus hitelesítést (aláírást) a kiválasztott dokumentumon, majd az így létrehozott aláírást kiegészíti további adatokkal (pl. időbélyeg) is. A hitelesen aláírt dokumentum jobb felső sarkában egy pecsét és „AVDH Bélyegző” felirat jelenik meg.

Hogyan lehet az AVDH hitelesítést (aláírást) használni?

A kinyomtatott, kézírással kitöltött és aláírt nyomtatvány digitalizáló beolvasás (pl. szkennelés vagy lefényképezés) után .pdf vagy .jpg elektronikus formában áll rendelkezésre. A szerkeszthető .rtf vagy .doc vagy .docx dokumentum számítógépes billentyűzettel történő kitöltés és átalakításos lementés után .pdf formában áll rendelkezésre.  Ezután kell az AVDH szolgáltatás segítségével ezt a .pdf vagy .jpg állományt online az Ügyfélkapu igénybevételével hitelesíteni. (Pénztárunk a .pdf-es megoldást javasolja.)

Az így hitelesített dokumentumot (.pdf vagy .jpg) mentse le, ezt követően e-mail fiókjából online (e-mail) küldje meg a Honvéd Nyugdíjpénztárhoz az e-irat@hnyp.hu címre.
Egy dokumentum AVDH hitelesítését például itt kezdeményezheti: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d04b7961-0f08-46f1-8f0b-bcd8133562be. Azért célszerű más helyek helyett ezt használni, mert ennek használatával a hitelesítés (aláírás) több személyes adatot is tartalmaz.

Nem kapott választ kérdésére?

Írjon nekünk! levelet vagy hívjon bennünket telefonon.

portfolió árfolyam
Tagi információ
keresés
Kérdésére megtalálhatja a választ a Gyakran Ismétlődő Kérdések (GY.I.K.) rovatunkban, vagy kereshet bámely kifejezésre az alábbi keresőmező használatával.
2024. június 18..
kiemelt munkáltatói partnerek
kiemelt partnerek
felügyeleti szerveink
letétkezelőnk
portfoliókezelőink

mnb.png
nav.png

raiffeisen.png

hold.png
equilor_logo.png
hnyp.png

szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok