Nyitólap Szervezet Ügyfél- szolgálat Gy.I.K. Pénztári információk Dokumentumtár Díjak, költségek Panasz- kezelés Tájékoztatók Bejelentkezés tárhelyre
Gyakran ismételt kérdések
A Honvéd Nyugdíjpénztár kapcsán
A fogyatékkal élő vagy más módon hátrányban levő személy kaphat-e segítséget az ügyintézésben a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Igen, a fogyatékkal élő (vak vagy gyengén látó, mozgássérült stb.), a várandós vagy egyéb indokolt esetben bárki, illetve kísérője/segítője kérhet egyedi illetve eseti ügyintézést. Ennek célja, hogy csökkentse vagy megszüntesse azt a hátrányt, amely a fogyaték, a képesség vagy az állapot miatt nehézkessé, illetve lehetetlenné tenné szolgáltatásaink szokásos módon történő - fizikai és/vagy tartalmi - elérését, megértését vagy igénybe vételét. A részletek megismeréséhez és az egyedi eljáráshoz vegye fel a kapcsolatot írásban vagy szóban pénztárunk ügyfélszolgálatával.

Ki lehet a Honvéd Nyugdíjpénztár tagja?

A Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár megalakulásától zárt, munkahelyi pénztárként működött, és elsősorban a fegyveres-rendvédelmi dolgozók, valamint közeli hozzátartozóik részére nyújtott szolgáltatást. Éppen ezért a Honvéd Nyugdíjpénztárt sokan az „egyenruhások pénztárának” is nevezték. Ma már a közszolgálati nyitás keretében a köztisztviselők, közalkalmazottak, kormánytisztviselők valamint az állami tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói, illetve családtagjai is taggá válhatnak. Így ma már a Honvéd Nyugdíjpénztárt sokan az „állam embereinek pénztára” névvel illetik.

Van-e tagsági kártya a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A pénztár az internetes oldalán a "TÁRHELY" fül alatt biztosítja a tagi kártya megjelenítését (virtuális kártya). A tag a hat jegyű tagsági azonosító és a jelszó ismeretében jogosult a virtuális kártyájának lekérdezésére illetve nyomtatására.

Mennyi az éves tagdíj a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Az éves alaptagdíj a mindenkori minimálbér 60 %-a (Alapszabály 6.1. pont). A 2024. évi alaptagdíj összege 266.800 Ft x 60 %  = 160.080 Ft (13.340 Ft/hó).A vállalt tagdíjon felül eseti és/vagy rendszeres többlet befizetést is teljesíthetnek a pénztártagok, mely után adókedvezmény vehető igénybe. Az egyéni tagdíj befizetés mellett a munkáltató is fizethet be a tagok egyéni számlájára, adhat munkáltatói támogatást. A munkáltató által nyújtott támogatás, befizetés után a pénztártagok szintén adókedvezményt vehetnek igénybe.

Munkáltatóként támogatja-e a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség az állományába tartozó önkéntes nyugdíjpénztári tagokat?

Igen. Ha érintett, akkor a támogatás formájáról és mértékéről érdeklődjön munkáltatójánál.

Van-e tagi kölcsön a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Igen. Legalább 3 éves tagsági jogviszonyt követően írásban a pénztári nyomtatványon igényelhető. Minden beérkezett kölcsönigényt a pénztár rövid időn belül elbírál és - a tag által megjelölt belföldi fizetési számlára történő utalással - folyósít. A tag részére folyósított kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján a tagi kölcsön számfejtése időpontjában nyilvántartott összeg 30%-át. A tagi kölcsön lejárati ideje a kölcsön folyósításától számított 365 nap. A kölcsönt igénybe vevő tag köteles a lejárat napjáig (amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző utolsó munkanapig) a kölcsön tőke tartozását egy összegben megfizetni. A kamat mértéke és a részletes információk a honlapon a tagi kölcsön menüpontban olvasható.

Milyen formában nyújtható be a kifizetési igény a Honvéd Nyugdíjpénztárhoz?

Személyesen ügyfélfogadási időben a pénztár ügyfélszolgálatán (1135 Budapest, Aba utca 4.), postai úton (1397 Budapest, Pf. 528. levelezési címen).
A kifizetési igény benyújtása előtt, kérjük vegye fel a kapcsolatot a pénztár ügyfélszolgálatával (telefon: 06-1-329-6651, 06-1-329-7010, e-mail: hnyp@hnyp.hu ) a felsorolt lehetőségek valamelyikén.

 

Mekkora banki és postai költségek vannak a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A tagok egyéni számlájáról történő kifizetések, és a tagi kölcsön folyósítása során a kifizetéssel kapcsolatos banki és postai költséget a pénztár minden esetben a tagokra áthárítja (Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat 10.2 pontja). A részletekről itt tájékozódhat.

Mekkora a tagi kölcsön kamata a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A tagi kölcsön kamatának mértéke és elszámolási elve, minden tag esetében egységes. A tagi kölcsön kamatát úgy kell megállapítani, hogy legalább az Szja. törvényben meghatározott, kamatkedvezményből származó jövedelmet nem eredményező kamat mértékével egyenlő legyen. Ennek megfelelően a pénztár által alkalmazott kamat mértéke a Küldöttközgyűlés által az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg megállapított, a pénztár válaszható portfólióira számított nettó hozamráták vagyonnal súlyozott átlagával, de legalább a jegybanki alapkamat + 5 %-os mértékével egyenlő.
A tagi kölcsön aktuális kamata a Pénztári információk/A tagi kölcsön legördülő menüből megnyíló “A tagi kölcsön” dokumentum középtáján található meg.

A tagi kölcsönt miért egy összegben kell visszafizetni a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

A tagi kölcsön több részletben történő (pl. havi) visszafizetése jelentősen megnövelné az adminisztrációs munka-terhet, és így a kölcsön folyósításához kapcsolódó költséget. Ez a pénztárt „bankszerű” működésre késztetné, ami a tagoknak jóval drágábbá tenné a hitelfelvételt.

Van-e tagi lekötés a Honvéd Nyugdíjpénztárnál?

Igen. A várakozási idő után (10 év) a pénztártag vehet fel kölcsönt egy hitelintézetnél úgy, hogy fedezetként a hitelintézet elfogadja a tag önkéntes pénztári számláján levő megtakarítása legfeljebb 50%-át a kölcsön fedezeteként.

Átnézve a Honvéd Nyugdíjpénztár honlapját azt látom, hogy a "TÁRHELY" fül mögé csak azonosítóval lehet bejutni. Miért? Mi van ott? Kinek és hogyan lehet oda belépni?

A pénztár honlapján fő szabályként - az átláthatóság jegyében - minden fontos információ megtalálható, ez minden tag és minden látogató illetve érdeklődő valamint fogyasztóvédő számára megismerhető. Van azonban a tagra vonatkozó információknak egy olyan köre, ami csak az érintettre tartozik. Ezek tanulmányozása csak bejelentkezés után lehetséges, értelemszerűen csak az érdekelt tag láthatja. Ennek megfelelően a "TÁRHELY" fül mögött a következő – a bejelentkezett tagra vonatkozó - információk jelennek meg illetve nyomtathatók: a tagi azonosító szám, a pénztártagság kezdete, az utolsó befizetés ideje, a megtakarítás ELSZE darabszáma, az aktuális portfólió neve, a portfólió választásának módja és ideje, a portfólió árfolyama, a megtakarítás aktuális egyenlege és hozama, az igényelhető tagi kölcsön maximuma, a tag virtuális tagsági kártyája, a pénztár ügyfélszolgálati kártyája, minden tárhelyre helyezett dokumentum, a kedvezményes mobil tarifa részletei. Erre a nyilvánosság elől elzárt területre – a tagok számára - a belépés a hat jegyű tagsági azonosító szám és a jelszó ismeretével történik.

Mekkora összeggel járul hozzá a tag a Honvéd Nyugdíjpénztár működéséhez?

A tagi befizetésekből a pénztár működésére, fenntartására levont rész sávosan meghatározott. A részletes tájékoztatást itt találja.

Miért nem javasol a Honvéd Nyugdíjpénztár Önnek portfóliót, miért Önnek kell azt választani?

Az egyéni döntésen alapuló portfólió választás biztosítja, hogy a tag saját belátása szerint válassza meg a számára legelfogadhatóbb befektetési stratégiát (hozamelvárás és kockázat összevetése), a pénztár nem vállalhatja át ennek a felelősségét.

Amennyiben más önkéntes nyugdíjpénztárnál tag, van-e lehetősége a Honvéd Nyugdíjpénztárba átlépni? Mi a teendő?

Igen. Mindenkit megillet a szabad pénztárválasztás joga. Amennyiben Ön más önkéntes pénztár tagja és szeretne a Honvéd Nyugdíjpénztárba átlépni, úgy nincs más teendője, mint a pénztárunk belépési nyilatkozatát kitöltenie és pénztárunk részére eljuttatnia. A nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy más pénztárból átlépő, és az átlépési nyilatkozat részben megadni az átadó pénztár adatait. Átlépés esetén a tagsági viszony kezdete az előző pénztári belépés ideje lesz. Pénztárunk az addigi számláját (a befizetett tőkerészt és hozamot) az előző pénztártól az Ön belépési nyilatkozatára hivatkozva a pénztárunknál nyitott új számlájára átkéri és átvezeti.

Hogyan tudhatja meg az egyéni számlája egyenlegét a Honvéd Nyugdíjpénztárban?

A pénztár az internetes oldalán a "TÁRHELY" fül alatt heti két alkalommal frissíti a pénztártagok egyéni számlájának egyenlegét. A tag a hat jegyű tagsági azonosító számmal és a jelszóval jogosult az aktuális számlaegyenlegének lekérdezésére, illetve kinyomtatására.

Mikor íródik jóvá a számlámon a befizetésem a Honvéd Nyugdíjpénztárban?

A pénztártag befizetése függő számlára kerül, és a beérkezést követő 5. munkanapon kerül a törvényi előírásnak megfelelően feldolgozásra, majd az 5 nap függő portfólió hozamával együtt kerül a pénztártag egyéni számláján jóváírásra. Az adott portfólió árfolyama szintén az 5. munkanapon válik hivatalossá, így a befizetéstől számított 10-12 munkanap telik el, amikortól a pénztártag a "TÁRHELY" fül alatt a befizetésének jóváírását látja.

Visszaigazolja a Honvéd Nyugdíjpénztár a tag részére érkező befizetéseket?

Igen, a honlapon - azonosítás után - a "TÁRHELY" fül mögé lépve lehetőség nyílik a vonatkozó kimutatás megtekintésére. Ez választható idő intervallumra szűkítve megmutatja a tag egyéni számláján történt jóváírásokat és terheléseket. Ez a – naponta frissülő - lista kizárólag a be- és kifizetések feldolgozást követő visszaigazolására szolgál. Pénztárunk részletes szakmai jogszabályokon alapuló, pontosan meghatározott eljárásrend szerint dolgozza fel a befizetéseket. Eszerint mire egy befizetés – feldolgozva - véglegesen a tag számlájára kerül, akár 10-12 nap is eltelhet. (A befizetése addig is hozamot termel, amit kiszámolunk és utólag jóváírunk.)
Ez a kimutatás tehát semmilyen módon sem alkalmas arra, hogy tételeit vagy összegét az egyéni számlája – egyébként hozamokkal napról napra növelt - egyenlegével bármilyen módon összevesse.  

Nem kaptam meg vagy nem találom a levelet, amiben postán részemre kiküldték az adóigazolásomat és a számlaértesítőmet, hogyan juthatok hozzá?

A honlapon a "TÁRHELY" fül alatt – a hat jegyű tagsági azonosító számmal és a jelszóval történő tagi azonosítás után – a tag letöltheti és kinyomtathatja a saját adóigazolását és számlaértesítőjét. Ez mindenben megegyezik azzal, amit a pénztár év elején postán kiküldött.
Kérjük ellenőrizze, hogy a mostani lakcíme szerepel-e a pénztár nyilvántartásában!

Biztosít-e kedvezményes mobil telefon előfizetési csomagot a Honvéd Nyugdíjpénztár a tagjai részére?

Igen, két szolgáltatóval is előnyös szerződése van a honvédelmi tárcának és ezt a kedvezményt pénztárunk tagjai is igénybe vehetik. A kedvezmény igényléséhez szükséges részletek és az eljárási rend ügyfélszolgálati munkatársunktól tudható meg, aki egyeztetés után postán küld a jogosult igénylőnek egy pénztári tagságot és kedvezményes tarifára jogosultságot igazoló iratot, amivel szerződéskötésre a szolgáltató felkereshető.

A teljes előfizetési szerződést üzleti okokból – a szolgáltatók kimondott tiltása okán – nem lehet itt a honlapon megjeleníteni, hiszen így bárki láthatná, ami gyakorlatilag a nyilvánosságra hozatalt jelentené. A teljes előfizetési szerződés tanulmányozására – aláírás előtt - a szolgáltatónál van lehetőség.

Ha kilépek a Honvéd Nyugdíjpénztárból, akkor megszűnik a jogosultságom a kedvezményes mobiltelefon tarifa igénybevételére?

Igen, a pénztár - szerződésben vállalt kötelezettsége alapján - jelzi a szolgáltató felé a jogosultság megszűnését.

Megfelel-e a Honvéd Nyugdíjpénztár az adatvédelmi követelményeknek?

Igen, a kötelező érvényű, az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében biztosított pénztártagjaink adatainak, közte személyes adatainak teljes körű védelme és – a szükséges ideig - csak a jogszabályban meghatározott adatait kezeljük.

Nem kapott választ kérdésére?

Írjon nekünk! levelet vagy hívjon bennünket telefonon.

portfolió árfolyam
Tagi információ
keresés
Kérdésére megtalálhatja a választ a Gyakran Ismétlődő Kérdések (GY.I.K.) rovatunkban, vagy kereshet bámely kifejezésre az alábbi keresőmező használatával.
2024. július 15..
kiemelt munkáltatói partnerek
kiemelt partnerek
felügyeleti szerveink
letétkezelőnk
portfoliókezelőink

mnb.png
nav.png

raiffeisen.png

hold.png
equilor_logo.png
hnyp.png

szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok