Nyitólap Szervezet Ügyfél- szolgálat Gy.I.K. Pénztári információk Dokumentumtár Díjak, költségek Panasz- kezelés Tájékoztatók Bejelentkezés tárhelyre
A tagi kölcsön
Nyomtatható változat Küldés e-mailben Facebook megosztás Google megosztás Twitter megosztás
A tagi kölcsön

A Tagi Kölcsön

 

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár a tagjai számára a tagi kölcsön felvételét az Alapszabály mellékleteként megtalálható Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzatban leírtak szerint teszi lehetővé.

A tagi kölcsön igénylésére jogosult az a tag, akinek:
-  a Nyugdíjpénztárnál (valamint más nyugdíjpénztárból történő átlépés esetén a Nyugdíjpénztárban és a korábbi       nyugdíjpénztárban) elismert várakozási idejéből 3 év eltelt,
-  nincs olyan korábban felvett és lejárt tagi kölcsöne, melyet nem fizetett vissza és a Pénztár (átlépés esetén a korábbi  pénztára) a hátralékot az egyéni számlájával szemben érvényesítette (2005. december 31-ét követően),
-  nincs folyamatban lévő tagi kölcsöne, szolgáltatási, átlépési, kilépési kérelme, tagi lekötése.

A Tagi kölcsönt a Tagi kölcsön szerződés  (kétoldalas) két példányban történő kitöltésével lehet igényelni, melyet  postai úton a Pénztár részére kell megküldeni vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton lehet leadni.

A tagi kölcsön folyósítás feltételei:
- az igényelhető összeg nem haladhatja meg a tag egyéni számláján a kölcsönfolyósítás időpontjában nyilvántartott  megtakarítás 30 %-át,
- a kölcsön futamideje 12 hónap (365 nap)

A tagi kölcsön kamata 2021. július 01-től a jegybanki alapkamat + 5 %-kal megegyező mértékű. Az aktuális és a korábbi időszakra vonatkozó tagi kölcsön kamatok kimutatása letölthető
itt.

A kölcsön folyósításakor a pénztár egyszeri eljárási díjat – postai ügyintézésnél 6.600.-Ft, elektronikus ügyintézés esetén 6.200.-Ft  + utalási költség – számít fel, melyet a Pénztár a kölcsön folyósításakor a kölcsön tőkeösszegéből levon.
A tagi kölcsönt egy összegben a lejáratkor kell megfizetni. Amennyiben a visszafizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a megfizetést a munkaszüneti napot megelőző munkanapig kell teljesíteni.
A tőkehátralékos tagokkal szemben a késedelem idejére késedelmi kamat kerül felszámításra, melynek a mértéke a tagi kölcsön mindenkori kamata + 3 %.

A felvett tőkeösszeget és a kamatot a tag a pénztár azon portfólióhoz rendelt pénzforgalmi alszámlájára történő  átutalással köteles megfizetni, amelyikből a kölcsön
folyósításra került:

Pénzpiaci portfólió:                   12001008-00221891-00600001
Klasszikus portfólió:                 12001008-00221891-02100002
Kiegyensúlyozott portfólió:    12001008-00221891-02200009
Növekedési portfólió:               12001008-00221891-02300006

A tagi kölcsön tőkéjének, kamatának és késedelmi kamatának meg nem fizetése esetén a Pénztár a hatályos szabályzat szerint a tartozás összegét a pénztártag egyéni számlájával szemben a jogszabályban meghatározott határidőn belül érvényesíti, mely adóköteles kifizetésnek minősül! Az egyéni számláról levont összegről a Pénztár a Jövedelemigazolás önkéntes nyugdíjpénztárból történt adóköteles kifizetésről nyomtatványt küldi. A kimutatás alapján, az aktuális adójogszabályok szerint a pénztártag köteles megfizetni az előírt terheket.

2023. évben:
1.  a jövedelmet (a kimutatás megfelelő oszlopa) 15 %-os személyi jövedelemadó terheli, melyet a jövedelem keletkezési évéről készülő bevallásban kell megállapítani, valamint a 10.000,-Ft-ot meg nem haladó összegig benyújtás határidejére befizetni. Amennyiben a jövedelmet terhelő szja. a 10.000,-Ft-ot meghaladja, úgy adóelőlegként a jövedelem keletkezésének negyedévét követő első hónap 12-ig be kell fizetni a NAV személyi jövedelemadó magánszemélyt terhelő beszedési számlára (10032000-06056353)
2.  a jövedelmet ezen kívül 2022.01.01-től 13%-os mértékű szociális hozzájárulás is terheli, amelyet a negyedévet követő első hónap 12. napig kell megfizetni a NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számlára (10032000-06055912)

kapcsolódó tartalmak
portfolió árfolyam
Tagi információ
keresés
Kérdésére megtalálhatja a választ a Gyakran Ismétlődő Kérdések (GY.I.K.) rovatunkban, vagy kereshet bámely kifejezésre az alábbi keresőmező használatával.
2024. május 25..
kiemelt munkáltatói partnerek
kiemelt partnerek
felügyeleti szerveink
letétkezelőnk
portfoliókezelőink

mnb.png
nav.png

raiffeisen.png

hold.png
equilor_logo.png
hnyp.png

szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok