Nyitólap Szervezet Ügyfél- szolgálat GY.I.K. Pénztári információk Dokumentumtár Díjak, költségek Panasz- kezelés Tájékoztatók Bejelentkezés tárhelyre
Nyomtatható változat Küldés e-mailben Facebook megosztás Google megosztás Twitter megosztás
Tájékoztatás ügyfél-átvilágítással kapcsolatban

Tájékoztatjuk, hogy  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról  szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.)
foglaltak, valamint az önkéntes pénztárak  felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank
állásfoglalása alapján a pénztárak kötelesek 2019. október 31-ig tagjaikat a Pmt.
előírásainak megfelelően beazonosítani (ügyfél-átvilágítás).

A törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók, így pénztárunk is 2019. október 31-ét
követően köteles a tag vagy örököse részére a kifizetést megtagadni, ha a fenti határidő
eredménytelenül zárul (azaz a Pmt. szerinti beazonosítás nem történt meg), mert a személyes
okmányokról a másolat vagy a tényleges tulajdonosi illetve a kiemelt közszereplői nyilatkozatok
nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre.

A Pmt. szerint a pénztár jogosult az egyéni számla folyamatos kezelésére, ha biztosítja, hogy a tag
vagy örököse személyazonosságát igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig (ügyfél-átvilágítás)
nem részesülhet kifizetésben.

Ezért a Pmt. szerinti teljeskörű beazonosítás határidőben történő elvégzésének elmulasztása esetén is a beérkező tagi vagy munkáltatói befizetéseket és állami adóvisszatérítéseket jogszerűen fogadjuk, feldolgozzuk, az Önt illető összeget számlájára helyezzük, a számláján
levő összeget befektetjük és hozamait is jóváírjuk.
Így a beazonosítás esetleges
késése kizárólag a kifizetést késleltetheti. Ha az azonosítás határidőre nem történne
meg,
akkor azt később bármikor vagy legkésőbb a kifizetés igénylésekor is meg lehet tenni,
de ekkor számolnia
kell azzal, hogy az akkori eljárás a kifizetését késleltetheti.

A következőkben az azonosítás folyamatát mutatjuk be. Kérjük olvassa el figyelmesen,
és amennyiben kérdése van, forduljon  telefonos ügyfél-szolgálatunkhoz, vagy juttassa
el írásban az ugyfelatvilagitas@hnyp.hu e-mail címre.

A sikeres azonosításhoz az alábbi okmánymásolatok és pontosan illetve hiánytalanul kitöltött
nyilatkozatok (a pénzmosási nyilatkozatok honlapunkon (www.hnyp.hu) itt tölthető le) szükségesek,

-   Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély
-   Lakcímkártya
-   Azonosítási adatlap
-   Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
-   Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Az azonosítási eljárás lefolytatásához a pénztártag személyes megjelenése szükséges.
Az azonosítás alkalmával a pénztártag személyazonosító okmányának, lakcímkártyájának
bemutatására, továbbá arról fénymásolat készítésére kerül sor, majd a pénztár
ügyfélszolgálata kiállítja az azonosítási adatlapot. Ezen felül kötelező két további nyilatkozat
kitöltése is arról, hogy a nyilatkozattevő kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt
közszereplő közvetlen hozzátartozójának minősül-e, továbbá hogy tényleges tulajdonosa-e
az egyéni számlának.

kapcsolódó tartalmak
portfolió árfolyam
Tagi információ
keresés
Kérdésére megtalálhatja a választ a Gyakran Ismétlődő Kérdések (GY.I.K.) rovatunkban, vagy kereshet bámely kifejezésre az alábbi keresőmező használatával.
2020. december 03..
kiemelt munkáltatói partnerek
kiemelt partnerek
felügyeleti szerveink
letétkezelőnk
portfoliókezelőink

mnb.png
nav.png

raiffeisen.png

hold.png
equilor_logo.png
hnyp.png

szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok